APPLICATION OF SOCIAL NETWORKS IN COOPERATION WITH STUDENTS’ FAMILIES IN THE PROCESS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE CULTURE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS

Abstract


The article deals with the problem of formation of communicative

culture of primary school students which is topical for pedagogical

science and practice. The necessity of the interaction of school

with pupils families in their solution, using of media means,

resources of social networks is substantiated.


About the authors

M. D. Goryachev

Samara National Research University

Author for correspondence.
Email: morenovsv@ssau.ru
ORCID iD: 0000-0002-1825-0097

T. A. Yandukova

Samara National Research University

Email: morenovsv@ssau.ru
ORCID iD: 0000-0002-1825-0097

References

 1. Akimova V.A. Istoriko-pedagogicheskii analiz razvitiia sovremennykh modelei
 2. vzaimodeistviia shkoly i sem’i [Historical and pedagogical analysis of development of models of
 3. interaction of school and family]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im.
 4. A.S. Pushkina [Vestnik of Pushkin Leningrad State University]. No. 4. Vol. 3. P. 47–57.
 5. Borisova T.V. Usloviia formirovaniia kommunikativnoi kul’tury mladshikh shkol’nikov v
 6. informatsionnom prostranstve [Conditions of formation of communicative culture of primary
 7. school pupils in information space]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo
 8. universiteta [Tomsk State Pedagogical University Bulletin]. No. 2. P. 5–11 [in Russian].
 9. Voronkin A.S. Sotsial’nye seti: evoliutsiia, struktura, analiz [Social networks: evolution,
 10. structure, analysis]. Obrazovatel’nye tekhnologii i obshchestvo [Educational technology and society].
 11. No. 1. Vol. 17. P. 650–675 [in Russian].
 12. Goryachev M.D., Goryachev M.M., Ivanushkina N.V., Mantulenko V.V. Primenenie setevykh
 13. resursov v sovremennom obrazovanii [Application of network resources in modern education].
 14. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Samara State University]. No. 5(116). P. 220–227 [in Russian].
 15. Goryachev M.D., Fokina T.A. Organizatsiia sotsial’no-pedagogicheskoi deiatel’nosti v shkole
 16. [Organization of social and pedagogic activity at school]. Samara: Izd-vo “Samarskii universitet”,
 17. p. [in Russian].
 18. Goryachev M.D., Yandukova T.A. Metodika issledovaniia sformirovannosti kommunikativnoi
 19. kul’tury mladshikh shkol’nikov [Methods of investigation of formation of communicative culture
 20. of primary school pupils]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Samara
 21. State University]. No. 11(133). P. 262–267 [in Russian].
 22. Goryachev M.D., Yandukova T.A. Sotsial’no-pedagogicheskii podkhod k probleme formirovaniia
 23. kommunikativnoi kul’tury mladshikh shkol’nikov [Social and pedagogic approach to the problem of
 24. formation of communicative culture of primary school pupils]. In: Vospitatel’nyi potentsial
 25. innovatsionnoi obrazovatel’noi sredy. Sbornik nauchnykh trudov XI mezhdunarodnoi zaochnoi
 26. nauchno-metodicheskoi konferentsii [Educational potential of innovative educational environment.
 27. Collection of research papers of XI International extramural scientific and methodological conference].
 28. Saratov: izd-vo SPOO «Tsentr «Prosveshchenie», P. 80–81 [in Russian].
 29. Neyasova I.A. Psikhologo-pedagogicheskie aspekty osvoeniia sotsial’nogo opyta mladshimi
 30. shkol’nikami v obrazovatel’nom protsesse [Psychological and pedagogical aspects of acquisition
 31. of social experience by primary school pupils in the educational process]. Vektor nauki
 32. Tol’iattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Pedagogika, psikhologiia [Vector of Science
 33. of Togliatti State University. Series: Pedagogy, Psychology]. No. 3. P. 158–160 [in Russian].
 34. Samsonova O.S. Formirovanie kommunikativnykh universal’nykh uchebnykh deistvii
 35. obuchaiushchikhsia s pomoshch’iu sotsial’nykh setei [Formation of communicative universal
 36. educational activities of trainees with the help of social networks]. Innovatsionnaia nauka
 37. [Innovative Science]. No. 72. P. 123–126.
 38. Sergodeev V.A. Setevye internet-soobshchestva: sushchnost’ i sotsiokul’turnye kharakteristiki
 39. [Network web-communities: essence and sociocultural characteristics]. Vestnik Adygeiskogo
 40. gosudarstvennogo universiteta. Seriia 1: Regionovedenie: filosofiia, istoriia, sotsiologiia,
 41. iurisprudentsiia, politologiia, kul’turologiia [The Bulletin of Adyghe State University. Series 1:
 42. Region Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and
 43. Culturology]. No. 1(113). Retrieved from: http://cyberleninka.ru/article/n/setevye-internetsoobschestva-suschnost-i-sotsiokulturnye-harakteristiki
 44. (accessed 09.2016) [in Russian].
 45. Yandukova T.A. Nauchnye podkhody k probleme formirovaniia kommunikativnoi kul’tury
 46. mladshikh shkol’nikov [Scientific approaches on the formation of communicative culture of
 47. primary school pupils]. Vestnik SamGU [Vestnik of Samara State University]. No. 1.2 (82).
 48. P. 223–[in Russian].

Statistics

Views

Abstract - 18

PDF (Russian) - 8

Article Metrics

Metrics Loading ...

PlumX

Dimensions

Refbacks

 • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2016 Goryachev M.D., Yandukova T.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies