TRAINING OF SCIENTISTS WITH HIGHER QUALIFICATIONS IN HISTORICAL SCIENCES AT SAMARA UNIVERSITY


Cite item

Abstract

The authors aimed to reveal the role of historians of Samara (Kuibyshev) University in the training of highly qualified scientists in the field of historical sciences (candidates and doctors of historical sciences) for higher educational institutions of the Russian Federation and the Samara Region. The formation of a system of training highly qualified scientists at Samara university is traced in the context of large-scale changes in Russian historical science, which affected the choice of subjects and methodology of theses, as well as the establishing of international scientific relations. The study is based on the materials from reports on the activities of Samara State University, reference and anniversary editions, as well as on ego-sources, i.e., on memoirs and interviews with university professors. The authors examine the formation of the teaching staff of historical departments, highlight the key stages in the development of postgraduate school and doctorate at the university, the creation and reprofiling of the dissertation council on history. The article contains the data on the dynamics of defenses of the candidate and doctoral theses in history at the Dissertation Council of Samara (Kuibyshev) University. The authors identify the main areas of training of scientists, characterize the scientific schools that were formed at the historical faculty of Samara University and have received recognition from the Russian scientific community. Based on the study, the authors identify the most important stages in the training of highly qualified scientists and the main generations of historians at Samara (Kuibyshev) University from the 1970-ies to the present.

About the authors

P. S. Kabytov

Samara National Research University

Author for correspondence.
Email: morenov@ssau.ru
ORCID iD: 0000-0002-2359-2155

Doctor of Historical Sciences, professor, honored worker of science of the Russian Federation, head of the Department of Russian History

O. B. Leontieva

Samara National Research University

Email: morenov@ssau.ru
ORCID iD: 0000-0002-4245-1358

Doctor of Historical Sciences, associate professor, professor of the Department of Russian History

References

 1. Agrarnaya… 2014 – Agrarnaya istoriya XX veka: istoriografiya i istochniki: monografiya. Pod red. N.N. Kabytovoi, P.S. Kabytova, V.V. Kondrashina [Agrarian history of the 20th century: historiography and historical sources: monograph. N.N. Kabytova, P.S. Kabytov, V.V. Kondrashin (Eds.)]. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet», 2014. 486 p. Available at: http://repo.ssau.ru/bitstream/Monografii/Agrarnaya-istoriya-XX-veka-istoriografiya-i-istochniki-Elektronnyi-resurs-kollektiv-monogr-67068/1/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%9D.%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf [in Russian].
 2. Artamonova 2002 – Artamonova L.M. Prosveshchenie, vlast' i obshchestvo v russkoi provintsii XVIII – nachala XIX vv.: Yugo-vostochnye gubernii Evropeiskoi Rossii: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Enlightenment, power, and society in the Russian province in the XVIII – early XIX century: the South-Eastern provinces of the European part of Russia: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2002, 484 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/prosveshchenie-vlast-i-obshchestvo-v-russkoi-provintsii-xviii-nachala-khikh-vv-yugo-vostochn [in Russian].
 3. Aspirantura… 2010 – Aspirantura Samarskogo gosudarstvennogo universiteta za 35 let. Sost. L.A. Kruglova [Post-graduate school of Samara State University within 35 years. Complier L.A. Kruglova]. Samara: b.i., 2010, 84 p. [in Russian].
 4. Balashov 2005 – Balashov G.V., Dubman E.L., Kabytov P.S. Efrem Ignat'evich Medvedev – chelovek, uchenyi, pedagog [Efrem Ignatievich Medvedev –
 5. human being, scholar, teacher]. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet», 2005, 176 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=19700996 [in Russian].
 6. Barinova 2003 – Barinova E.P. Vlast' i pomestnoe dvoryanstvo Rossii v nachale XX v.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Power and landed gentry in Russia in the early XX century: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2003, 409 p. Available at: http://www.dslib.net/istoria-otechestva/vlast-i-pomestnoe-dvorjanstvo-rossii-v-nachale-xx-v.html [in Russian].
 7. Belousov 2007 – Belousov S.V. Provintsial'noe obshchestvo i Otechestvennaya voina 1812 g. (na materialakh Srednego Povolzh'ya): dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Provincial society and the Patriotic War of 1812 (on the materials of the Middle Volga Region): Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2007, 452 p. [in Russian].
 8. Vernadsky 1991 – Vernadsky V.I. Nauchnaya mysl' kak planetnoe yavlenie [Scientific thought as a global fenomenon]. M.: Nauka, 1991, 271 p. Available at: http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thought.html [in Russian].
 9. V zhivykh… 2016 – «V zhivykh serdtsakh ostavit' svet…»: pamyati professora Samarskogo gosudarstvennogo universiteta Lenara Vasil'evicha Khramkova (1934-2009): istoriko-memorial'noe issledovanie. Sost. N.P. Khramkova, E.L. Khramkova; nauch. red. G.S. Sherstneva [«To leave light in living hearts»: in memoriam of Lenar Vasilievich Khramkov, professor of Samara State University (1934–2009); historical and memorial study. Compliers N.P. Khramkova, E.L. Khramkova; G.S. Sherstneva (Ed.)]. Samara: OOO «Nauchno-tekhnicheskii tsentr», 2016, 308 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=25699720 [in Russian].
 10. Vorobyova 2019 – Vorobyova O.V. Epistemologicheskie osnovaniya i standarty nauchnosti v rossiiskikh dissertatsionnykh issledovaniyakh 1995–2015 gg. [Epistemologic foundations and standards of scientificity in Russian dissertation researches, 1995–2015]. In: Istoriki v poiskakh novykh perspektiv. kollektivnaya monografiya. Pod obshch. red. Z.A. Chekantsevoi [Historians in search of new prospects: multi-authored monograph. Z.A.Chekantseva (Ed.)]. M.: Akvilon, 2019, pp. 206–273. Available at: https://www.researchgate.net/publication/334326555_Istoriki_v_poiskah_novyh_perspektiv_Kollektivnaa_monografia_Pod_red_ZACekancevoj [in Russian].
 11. Godovova 2018 – Godovova E.V. Povsednevnaya zhizn' rossiiskogo kazachestva vo vtoroi polovine XIX – nachale
 12. XX vv.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Daily life of the Russian Cossacks in the second half of the XIX – beginning of the XX century: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2018, 532 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/povsednevnaya-zhizn-rossiiskogo-kazachestva-vo-vtoroi-polovine-xix-nachale-xx [in Russian].
 13. Gurin 2003 – Gurin I.G. Ispaniya v pervyi period epokhi grazhdanskikh voin v Rime: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.03 [Spain in the first stage of the Roman civil wars: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.03]. Samara, 2003, 408 p. Available at: http://www.dslib.net/vseobwaja-istoria/ispanija-v-pervyj-period-jepohi-grazhdanskih-vojn-v-rime.html [in Russian].
 14. Dissertatsionnye… 2019 – Dissertatsionnye sovety [Dissertation councils]. Retrieved from Samara National Research University official website]. Available at: https://ssau.ru/science/nid/diss [in Russian].
 15. Dissertatsionnye… 2007 – Dissertatsionnye sovety Samarskogo gosudarstvennogo universiteta (1977–2006 gody). Sost. E.A. Sten'kina, G.I. Shcherbakova; predisl. i zakl. G.P. Yarovoi, P.S. Kabytov [Dissertation councils of Samara State University (1977–2006). Compliers E.A. Sten'kina, G.I. Scherbakova; G.P. Yarovoy, P.S. Kabytov (Introduction, Conclusion)]. Samara: Izd-vo «Univers grupp», 2007, 328 p. [in Russian].
 16. Dubman 2000 – Dubman E.L. Promyslovoe predprinimatel'stvo i osvoenie Ponizovogo Povolzh'ya vo vtoroi polovine XVI–XVII vv.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Fishery business activity and colonization of the Middle and Lower Volga Region in the second half of the XVI–XVII centuries: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2000, 629 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/promyslovoe-predprinimatelstvo-i-osvoenie-ponizovogo-povolzhya-vo-vtoroi-polovine-xvi-xvii-v [in Russian].
 17. Zanin 2009 – Zanin S.V. Formirovanie i razvitie obshchestvennogo ideala Zh.-Zh. Russo: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.03 [Formation and evolution of the social ideal of Jean Jacques Rousseau: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.03]. Samara, 2009, 511 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-obshchestvennogo-ideala-zh-zh-russo [in Russian].
 18. Istoriya… 2000 – Istoriya Samarskogo Povolzh'ya s drevneishikh vremen do nashikh dnei. Rossiiskaya akad. nauk. Samarskii nauch. tsentr; [redkol.: P.S. Kabytov (gl. red.) i dr.: v 8 kn.] [History of Samara Volga Region from the ancient times to the present. Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. [P.S. Kabytov et al. (Eds.): in 8 books]. M.: Nauka, 2000. Available at: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/%27%27Istoriya_Samarskogo_Povolj%27ya_%27%27/_%27%27Istoriya_Samarskogo_Povolj%27ya_%27%27.html [in Russian].
 19. Kabytov 1982 – Kabytov P.S. Agrarnye otnosheniya v Povolzh'e perioda imperializma (1900–1917 gg.): dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Agrarian relations in the Volga Region in the imperialistic period (1900–1917): Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Kuibyshev, 1982, 442 p. [in Russian].
 20. Kabytov 2014 – Kabytov P.S. Samarskaya nauchnaya shkola istorikov-agrarnikov: razrabotka problem agrarnoi istorii i ikh integratsiya v novye issledovatel'skie proekty [The Samara school of historians–agrarians: development of problems of agrarian history and their integration into new research projects]. Ezhegodnik po agrarnoi istorii Vostochnoi Evropy [Yearbook on agrarian history of the Eastern Europe], 2014, no 1, pp. 483–493. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=22979945 [in Russian].
 21. Kabytov 2012 – Kabytov P.S. Skvoz' «likhie» i «nulevye»: Vospominaniya [Through the «wild 90s» and the «noughties»: Memoires]. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet», 2012, 288 p. Available at: https://ru.b-ok.cc/book/3170699/4eb308 [in Russian].
 22. Kabytov 2011 – Kabytov P.S. Sud'ba-Epokha: avtobiografiya istorika [Fate and Epoch: memoires of a historian]. M.: Kuchkovo pole, 2011, 352 p. Available at: http://rushist.samsu.ru/books1/Kabytov_bio.pdf [in Russian].
 23. Kabytova 1999 – Kabytova N.N. Vlast' i obshchestvennye organizatsii Povolzh'ya v 1917 godu: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Power and public organizations in the Volga Region in 1917: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 1999, 462 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/vlast-i-obshchestvennye-organizatsii-povolzhya-v-1917-godu [in Russian].
 24. Kobozeva 2015 – Kobozeva Z.M. Meshchanskaya povsednevnost' provintsial'nykh gorodov Rossii vo vtoroi polovine XIX v. – nachale XX v.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Daily life of petit-bourgeoisie in Russian provincial towns in the second half of the XIX – beginning of the XX century: Doctoral of Historical Scinces thesis: 07.00.02]. Saratov, 2015, 738 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/meshchanskaya-povsednevnost-provintsialnykh-gorodov-rossii-vo-vtoroi-polovine-xix-v-nachale [in Russian].
 25. Kozenko 2008 – Kozenko B.D. Izbrannye trudy. Federal'noe agentstvo po obrazovaniyu; sost. A.B. Okun', G.M. Sadovaya [Selected works. Compliers A.B. Okun', G.M. Sadovaya. Edited by the Federal Agency for Education]. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet», 2008, 527 p. [in Russian].
 26. Kozenko 1980 – Kozenko B.D. «Novaya demokratiya» i voina. Vnutrennyaya politika SShA: 1914–1917 gg.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.03 [«New democracy» and the war. Internal policy of the USA in 1914–1917: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.03]. Saratov, 1980, 287 p. [in Russian].
 27. Koznova 2005 – Koznova I.E. Istoricheskaya pamyat' rossiiskogo krest'yanstva v XX veke: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Historical memory of Russian peasantry in the XX century: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2005, 509 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/istoricheskaya-pamyat-rossiiskogo-krestyanstva-v-xx-veke [in Russian].
 28. Kondrashin 2001 – Kondrashin V.V. Krest'yanskoe dvizhenie v Povolzh'e v 1918–1922 gg.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Peasant movement in the Volga Region in 1918–1922: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Penza, 2001, 561 p. [in Russian].
 29. Leonov 1995 – Leonov M.I. Partiya eserov v revolyutsii 1905–1907 gg.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Party of Socialists-Revolutionaries in the Russian Revolution of 1905–1907: Doctoral of Histoical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 1995, 528 p. [in Russian].
 30. Leonov 2011 – Leonov M.M. Patronat i protezhirovanie: rossiiskie salony vtoroi poloviny XIX – nachala XX vv.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Patronage and protection: Russian salons of the second half of the XIX – beginning of the XX century: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2011, 453 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/patronat-i-protezhirovanie-rossiiskie-salony-vtoroi-poloviny-xix-nachala-xx-vv [in Russian].
 31. Leonov 2018 – Leonov M.M., Kabytov P.S. Traektoriya razvitiya Samarskogo gosudarstvennogo universiteta v 2009–2015 gg. [Trajectory of development of Samara State University in 2009–2015]. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriya, pedagogika, filologiya [Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology], 2018, Vol. 24, no. 4, pp. 35–41. DOI: http://dx.doi.org/10.18287/2542-0445-2018-24-4-35-41 [in Russian].
 32. Leonteva 2019 – Leonteva O.B. Issledovatel'skaya kul'tura rossiiskikh istorikov v dissertatsiyakh po otechestvennoi istorii [Research culture of Russian historians in dissertations on Russian history]. In: Istoriki v poiskakh novykh perspektiv. kollektivnaya monografiya. Pod obshch. red. Z.A. Chekantsevoi [Historians in search of new prospects: multi-authored monograph. Z.A. Chekantseva (Ed.)]. M.: Akvilon, 2019, pp. 159–205. Available at: https://www.researchgate.net/publication/334326555_Istoriki_v_poiskah_novyh_perspektiv_Kollektivnaa_monografia_Pod_red_ZACekancevoj [in Russian].
 33. Leonteva 2005 – Leonteva O.B. «Sub"ektivnaya shkola» v obshchestvennoi mysli Rossii poslednei treti XIX – nachala XX vv.: Problemy teorii i metodologii istorii: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.09 [«Subjective school» in the public thought of Russia in the last third of the XIX – beginning of the XX century: issues of theory and methodology of history: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.09]. Samara, 2005, 349 p. Available at: http://cheloveknauka.com/subektivnaya-shkola-v-obschestvennoy-mysli-rossii-posledney-treti-xix-nachala-xx-vv-problemy-teorii-i-metodologii-istorii [in Russian].
 34. Matveev 2006 – Matveev M.N. Vlast' i obshchestvo v sisteme mestnogo samoupravleniya Rossii v 1977-2003 godakh: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Power and society in the system of local self-government in Russia in 1977–2003: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2006, 472 p. Available at: http://cheloveknauka.com/vlast-i-obschestvo-v-sisteme-mestnogo-samoupravleniya-rossii-v-1977-2003-godah [in Russian].
 35. Morozov 2006 – Morozov K.N. Sudebnyi protsess sotsialistov-revolyutsionerov i tyuremnoe protivostoyanie (1922–1926): etika i taktika protivoborstva: dis. … d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Trial of Socialists-Revolutionaries and the prison confrontation: ethics and tactics of resistance: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. M., 2006, 833 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/sudebnyi-protsess-sotsialistov-revolyutsionerov-i-tyuremnoe-protivostoyanie-1922-1926-etika [in Russian].
 36. Nauchnaya… 2009–2015 – Nauchnaya deyatel'nost' Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008–2014 gg. [Scientific activities of Samara State University, 2008–2014]. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet», 2009–2015 [in Russian].
 37. Nauchnoe… 2011 – Nauchnoe soobshchestvo istorikov Rossii: 20 let peremen / Assots. issled. rossiiskogo ob-va; pod red. Gennadiya Bordyugova [Scholarly community of Russian historians: 20 years of changes. G. Bordiugov (Ed.), Association of explorers of Russian society]. M.: AIRO-XXI, 2011, 519 p. Available at: https://www.istmira.ru/download/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_20%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf [in Russian].
 38. Ocherki… 2005 – Ocherki istorii otechestvennoi istoricheskoi nauki XX veka: monografiya. Pod red. V.P. Korzun [Essays of history of the Russian historical science of the XX century: monograph. V.P. Korzun (Ed.)]. Omsk: Izd-vo OmGU, 2005, 684 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=19699110 [in Russian].
 39. Paramonov 2000 – Paramonov V.N. Industrial'noe razvitie RSFSR v gody Velikoi Otechestvennoi voiny, 1941–1945 gg.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Industrial development of the Russian Soviet Federative Socialist Republic during the Great Patriotic War, 1941–1945: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2000, 594 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/industrialnoe-razvitie-rsfsr-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny-1941-1945-gg [in Russian].
 40. Podmaritsyn 2017 – Podmaritsyn A.G. Religioznaya zhizn' pravoslavnogo naseleniya Srednei Volgi v sisteme tserkovno-gosudarstvennykh otnoshenii: 1943–1965 gg.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Religious life of the Orthodox population of Middle Volga Region in the system of relations between the church and the state: 1943–1965: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Orenburg, 2017, 643 p. [in Russian].
 41. Popov 2003 – Popov A.I. Velikaya armiya v Rossii: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.03 [The Grand Armée in Russia: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.03]. Samara, 2003, 370 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/velikaya-armiya-v-rossii [in Russian].
 42. Rodnov 2003 – Rodnov M.I. Krest'yanstvo Ufimskoi gubernii v nachale XX veka (1900–1917 gg.): Sotsial'naya struktura, sotsial'nye otnosheniya: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Peasantry of the Ufa province in the beginning of the XX century (1900–1917): social structure, social relations: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Ufa, 2003, 443 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/krestyanstvo-ufimskoi-gubernii-v-nachale-xx-veka-1900-1917-gg-sotsialnaya-struktura-sotsialn [in Russian].
 43. Savel'ev 1995 – Savel'ev P.I. Puti agrarnogo kapitalizma v Rossii. XIX vek: (po materialam Povolzh'ya): avtoreferat dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Ways of agrarian capitalism in Russia. XIX century: (on the materials of the Volga Region): author’s abstract of Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Ekaterinburg, 1995, 42 p. [in Russian].
 44. Samarskaya… 1993 – Samarskaya letopis': Ocherki istorii Samarskogo kraya s drevneishikh vremen do nachala XX veka: v 2 kn. Pod red. P.S. Kabytova, L.V. Khramkova [Samara chronicle: Essays on history of the Samara Region from the ancient times to the the beginning of the XX century: in 2 books. P.S. Kabytov, L.V. Khramkov (Eds.)]. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet»; Izd-vo «ArtMaket», 1993 [in Russian].
 45. Samarskii… 2004 – Samarskii gosudarstvennyi universitet v 1999–2003 gg. Sost. G.P. Yarovoi, V.P. Gar'kin, Yu.N. Gorelov, P.S. Kabytov i dr. Pod red. P.S. Kabytova [Samara State University in 1999–2003. Compliers G.P. Yarovoi, V.P. Garkin, Yu.N. Gorelov, P.S. Kabytov et al. P.S. Kabytov (Ed.)]. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet», 2004, 66 p. [in Russian].
 46. Samarskii… 1994 – Samarskii gosudarstvennyi universitet: 25 let vozrozhdeniya. [V.I. Astaf'ev, V.P. Barakin, L. A. Barsukova i dr.; sost. L.V. Khramkov] [Samara State University: 25 years from the rebirth. V.I. Astaf'ev, V.P. Barakin, L.A. Barsukova et al. (Eds.); complier L.V. Khramkov]. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet», 1994, 161 p. [in English].
 47. Samarskii… 2009 – Samarskij gosudarstvennyj universitet. 1969–2009. K 90-letiyu so dnya osnovaniya i 40-letiyu so dnya vozrozhdeniya / [Pod obsch. red. prof. I.A. Noskova] [Samara State University. 1969–2009. On the 90th anniversary of the founding and the 40th anniversary of the rebirth [I.A. Noskov (Ed.)]]. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet», 2009, 332 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=20097062 [in Russian].
 48. Smirnov 1999 – Smirnov Yu.N. Narod i vlast' v osvoenii Rossiiskogo Zavolzh'ya, XVIII – seredina XIX vv.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [People and power in the colonization of the Russian Trans-Volga Region, XVIII – middle of the XIX century: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. M., 1999, 539 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/narod-i-vlast-v-osvoenii-rossiiskogo-zavolzhya-xviii-seredina-xix-vv [in Russian].
 49. Sukhova 2007 – Sukhova O.A. Sotsial'nye predstavleniya i povedenie rossiiskogo krest'yanstva v nachale XX veka. 1902–1922 gg.: po materialam Srednego Povolzh'ya: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Social perceptions and behavior of Russian peasantry in the beginning of the XX century. 1902–1922: on the materials of the Middle Volga Region: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Penza, 2007, 654 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/sotsialnye-predstavleniya-i-povedenie-rossiiskogo-krestyanstva-v-nachale-xx-veka-1902-1922-g [in Russian].
 50. Sypchenko 2006 – Sypchenko A.V. Trudovaya narodno-sotsialisticheskaya partiya: ideologiya, programma, organizatsiya, taktika: 1906 g. – seredina 1920-kh gg.: dis. ... d-ra ist. nauk [Labor People Socialist Party: ideology, program, structure, tactics: 1906 – middle of the 1920-ies: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2006, 591 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/trudovaya-narodno-sotsialisticheskaya-partiya-ideologiya-programma-organizatsiya-taktika-190 [in Russian].
 51. Tagirova 1999 – Tagirova N.F. Khlebnyi rynok Povolzh'ya vo vtoroi polovine XIX – nachale XX vv.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Bread market in the Volga Region in the second half of the XIX – beginning of the XX century: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 1999, 473 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/khlebnyi-rynok-povolzhya-vo-vtoroi-polovine-xix-nachale-xx-vv [in Russian].
 52. Khasyanov 2017 – Khasyanov O.R. Povsednevnaya zhizn' sovetskogo krest'yanstva v poslevoennoe vremya, 1945–1953 gg.: na materialakh Kuibyshevskoi i Ul'yanovskoi oblastei: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Daily life of Soviet peasantry after the Great Patriotic War, 1945–1953: on the materials of Kuibyshev and Ulyanovsk Regions: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2017, 458 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestyanstva-v-poslevoennoe-vremya-1945-1953-gg-na-materialak [in Russian].
 53. Khramkov 1974 – Khramkov L.V. Sovety Povolzh'ya v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945 gg.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Soviets of the Volga Region during the Great Patriotic war of 1941–1945: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Saratov, 1974, 482 p. [in Russian].
 54. Khut 2010 – Khut L.R. Teoretiko-metodologicheskie problemy izucheniya istorii Novogo vremeni v otechestvennoi istoriografii rubezha XX–XXI vv.: monografiya [Theoretical and methodological problems of studying the history of Modern times in the Russian historiography at the turn of the XX and XXI centuries: monograph]. M.: Prometei, 2010, 704 p. Available at: https://ru.b-ok.cc/book/3284070/c39c40 [in Russian].
 55. Shirokov 2005 – Shirokov G.A. Uchenye Povolzh'ya v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Scholars of the Volga Region during the Great Patriotic War of 1941–1945: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2005, 485 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/uchenye-povolzhya-v-gody-velikoi-otechestvennoi-voiny-1941-1945 [in Russian].
 56. Entsiklopediya… 2010–2012 – Entsiklopediya Samarskoi oblasti: v 6 t. M-vo obrazovaniya i nauki Samar. obl. (t. 1, 2), Pravitel'stvo Samar. obl. (t. 3–6); [red. sovet: Yu. N. Gorelov i dr. (t. 1, 2, 5, 6), chl. redkol.: P.S. Kabytov i dr. (t. 3, 4)] [Encyclopedia of the Samara Region: in 6 vols. Published by the Ministry of Education and Science of the Region (vols. 1, 2), the Government of the Samara Region (vols. 3–6). Yu.N. Gorelov et al. [Eds.] (vols. 1, 2, 5, 6), P.S. Kabytov et al. (vols. 3, 4)]. Samara: SamLyuksPrint, 2010–2012. Available at: http://nlr.ru/res/epubl/rue/samara.html [in Russian].
 57. Yagov 2009 – Yagov O.V. Kustarno-promyslovaya kooperatsiya Povolzh'ya v usloviyakh nepa: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Handicraft cooperation in the Volga Region in the context of the New Economic Policy: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2009, 439 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/kustarno-promyslovaya-kooperatsiya-povolzhya-v-usloviyakh-nepa [in Russian].
 58. Yakunin 2002 – Yakunin V.N. Pravovoi status, polozhenie, deyatel'nost', vneshnie svyazi Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi v gody Velikoi Otechestvennoi voiny, 1941–1945 gg.: dis. ... d-ra ist. nauk: 07.00.02 [Legal status, position, activity, external relations of the Russian Orthodox Church in the years of the Great Patriotic War, 1941–1945: Doctoral of Historical Sciences thesis: 07.00.02]. Samara, 2002, 444 p. Available at: https://www.dissercat.com/content/pravovoi-status-polozhenie-deyatelnost-vneshnie-svyazi-russkoi-pravoslavnoi-tserkvi-v-gody-v [in Russian].
 59. Yarovoi 1999 – Yarovoi G.P., Astafiev V.I., Garkin V.P., Kabytov P.S., Simatova V.N., Shikalov V.I. Samarskii gosudarstvennyi universitet v 1994–1998 gg. (materialy k otchetu) [Samara State University in 1994–1998 (report materials)]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnaya seriya [Vestnic of Samara State University. Humanitarian series], 1999, no. 1, pp. 11–56. Available at: http://vestniksamgu.ssau.ru/gum/1999web1/life/199911402_1.html [in Russian].
 60. Yarovoi 2001 – Yarovoi G.P. Regionalizatsiya vysshego obrazovaniya i klassicheskie universitety [Regional turn of higher education and classical universities]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnic of Samara State University], 2001, no 1, pp. 5–8. Available at: http://www.rcde.ru/method/990.html [in Russian].

Copyright (c) 2019 Kabytov P.S., Leontieva O.B.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies