DISCURSIVE ASPECTS OF SCHOOL COMUNICATION BASED ON THE ENGLISH MINI-FORMAT INTERNET-TEXTS

Abstract

Mini-format texts are considered within the Internet context of school administration welcoming speeches. In view of some specific features administration welcoming speeches can be referred to advertising; however they are also characterized by some educational discourse markers. The combination of both peculiarities, provide the increasing interest to the detailed research of miniformat texts.

About the authors

Ju. A. Gatina

Samara National Research University

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru
ORCID iD: 0000-0002-1825-0097
Russian Federation

References

 1. Vinokurov N.A. Kompressiia kak stilevaia cherta nemetskoi nauchnoi prozy / N.A. Vinokurov: dis. ... kand. filolog. nauk: 10.02.20 [Compression as a stylistic feature of German learned prose: Candidate’s of Philological Sciences thesis: 10.02.20]. M., 1984 [in Russian].
 2. Gerber D.E. Geterogennost’ diskursa universitetskikh veb-saitov [Heterogeneity of discourse of university web-sites]. Vestnik Baltiiskogo federal’nogo universiteta im. I. Kanta [IKBFU’s Vestnik], 2014, Issue 8, p. 67 [in Russian].
 3. Gorshkova E.I. Realizatsiia priemov ukloneniia v internet-kommunikatsii (na materiale angloiazychnykh blogov) [Realization of procedures of evasion in Internet communication (on the material of English-language blogs)]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im.
 4. A.S. Pushkina [Vestnik of Pushkin Leningrad State University], 2013, no. 2, Vol. 7, p. [in Russian].
 5. Denisova N.V. Reklamnye teksty v nauchno-obrazovatel’noi sfere (k probleme mezhdiskursivnykh vzaimodeistvii) [Advertisement copies in academic sphere (on the problem of
 6. interdiscourse interactions)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta [Tomsk State University Journal], 2007, no. 302, p. [in Russian].
 7. Dudnikova M.S. Zaglaviia angloiazychnykh televizionnykh razvlekatel’nykh peredach v paradigme maloformatnykh tekstov [Titles of English-language TV entertainment events in the
 8. paradigm of small-scale texts]. Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk [Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 2011, no. 2-1, Vol. 13, p. [in Russian].
 9. Kopshukova E.V. Lingvisticheskie osobennosti angloiazychnykh ekzamenatsionnykh demoversii tekstov dlia chteniia (na materialakh mezhdunarodnogo sertifitsirovannogo ekzamena IELTS) [Linguistic peculiarities of the texts for reading based on IELTS exam demo papers]. Vestnik
 10. Samarskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Samara State University], 2013, no. 29(, pp. 101–106 [in Russian].
 11. Kubryakova E.S. O tekste i kriteriiakh ego opredeleniia [About text and criteria of its defining]. In: Tekst. Struktura i semantika [Text. Structure and semantics]. M., 2001, Vol. 1, p. 77 [in Russian].
 12. Limanovskaya I.B. Dinamika avtorskikh remarok v angloiazychnoi drame XVI–XXI vekov: avtoref. dis. … kand. filol. nauk: 10.02.04 [Dynamics of stage directions in English-language drama of the XVI–XXI centuries: Author’s abstract of Candidate’s of Philological Sciences thesis: 10.02.04]. Samara, 2011 [in Russian].
 13. Lushnikova G.I., Potapova N.V. Iazykovaia igra v angliiskikh zagadkakh-shutkakh [Language game in English riddles-jokes]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Kemerovo State University], 2011, no. 4, p. 192 [in Russian].
 14. Nepomnyachikh E.A. Sintaksicheskie konstruktsii maloformatnykh tekstov v sovremennom russkom iazyke: lingvokul’turnyi aspekt [Syntactic constructions of small-scale texts in modern Russian language: linguocultural aspect]. Retrieved from: http://www.rad.pfu.edu.ru:8080/tmp/avtoref6038.pdf [in Russian].
 15. Privalova I.V. K opredeleniiu poniatiia “iazykovye markery natsional”no-kul’turnogo soznaniia” [On the definition of the notion «language markers of national and cultural consciousness»]. In: Iazyk, soznanie, kommunikatsiia [Language, consciousness, communication]. M.: MAKS Press,
 16. , Issue 26, p. [in Russian].
 17. Sinelnikov Yu.G., Tolstolutskaya E.V. Stilisticheskie sposoby kompressii informatsii v maloformatnykh tekstakh sovremennoi frantsuzskoi periodike [Stylistic means of compression information in small-scale texts of modern French periodicals]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo
 18. gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Gumanitarnye nauki [Belgorod State University Scientific Bulletin. Humanities], 2011, no. 6, Vol. [in Russian].
 19. Turlova E.V. Pragmalingvisticheskie kharakteristiki nominativnoi paradigmy nazvanii angloiazychnykh uchebno-metodicheskikh posobii [Pragmalinguistic characteristics of nominative paradigm of titles of English-language study guides]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo
 20. universiteta [Vestnik of the Orenburg State University], 2011, Issue 11, p. [in Russian].
 21. Kharkovskaya A.A. Virtual’nye “vizitnye kartochki” sovremennyi amerikanskikh i britanskikh shkol: opyt diskurs-analiza [Virtual “calling cards” of modern American and British schools: experience of discourse analysis]. In: Aktual’nye problemy angliiskogo iazykoznaniia: sb. nauch statei / pod red. T.A. Komovoi, D.S. Mukhorotova [Topical issues of English linguistics: collection of scientific articles. T.A. Komova, D.S. Mukhorotova (Eds.)]. M.: MAKS Press, 2012, pp. 383–391
 22. [in Russian].
 23. Kharkovskaya A.A. Diskursivnyi mir angloiazychnykh i russkoiazychnykh bestsellerov [Discursive world of English-language and Russian-language bestsellers]. Voprosy prikladnoi
 24. lingvistiki [Issues of applied linguistics], M., 2013, no. 10, pp. 75–[in Russian].
 25. Kharkovskaya A.A., Efremova T.V. Lingvosinergeticheskii potentsial funktsional’noi paradigmy nazvanii proizvedenii amerikanskogo izobrazitel’nogo iskusstva XX–XXI vv.
 26. [Linguosynergetic potential of functional paradigm of titles of works of American fine arts of the XX–XXI century]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philological Sciences. Issues of Theory and Practice]. Tambov: Izd-vo «Gramota», no. 11(, 2013, part 1, pp. 69–72 [in Russian].
 27. Chernyavskaya V.E., Loginova I.Yu. Programma politicheskoi partii kak persuazivnyi tekst [Program of political party as a persuasive text]. Izvestiia Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogich. un-ta im. A.I. Gertsena [Izvestia: Herzen University Journal of Humanities and Sciences], 2005, no. 11, pp. 64–75 [in Russian].
 28. Shevchenko V.D. Vvedenie v teoriiu interferentsii diskursov: monografiia [Introduction into the theory of interference of discourses: monograph]. Samara: SamGUPS, 2008, p. 203 [in Russian].

Statistics

Views

Abstract: 1415

PDF (Russian): 453

Dimensions

PlumX

Refbacks

 • There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2016 Gatina J.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies