THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF INDUSTRIAL COMPLEXES OF THE REGION


Cite item

Full Text

Abstract

The article provides an overview of theoretical approaches to the study of efficiency of regional industrial complexes. Evolution of terminology development is shown, types of efficiency of functioning are given, the basic scientists who were engaged in these questions are presented.

About the authors

Anastasia Vasilievna Makrachevа

Samara National Research University

Author for correspondence.
Email: lioner97@mail.ru

References

 1. Strategiya innovatsionnogo razvitiya RF na period do 2020 goda (utverzhdena rasporyazheniem Pravitel’stva RF ot 08.12.2011 za № 2227-r) [Strategy of innovative development of the Russian Federation for the period till 2020 (approved by the order of the Government of the Russian Federation as of 08.12.2011 for № 2227-r) [in Russian].
 2. «Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya RF do 2020 goda i na period do 2025 goda», utverzhdena Rasporyazheniem Pravitel’stva RF ot 17 noyabrya 2008 goda № 1662-r [«The concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation until 2020 and for the period up to 2025», approved by the Order of the Government of the Russian Federation dated November 17, 2008 № 1662-r] [in Russian].
 3. Asaul A.N., Voynarenko M.P., Erofeev V.Yu. Organizatsiya predprinimatel’skoi deyatel’nosti: uchebnik. Pod red. A.N. Asaula [Organization of entrepreneurial activity: textbook. A. N. Asaul (Ed.)]. SPb.: Gumanistika, 2004 [in Russian].
 4. Blaug M., Ricardo, D. 100 velikikh ekonomistov do Keinsa [100 great economists before Keynes] = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. SPb.: Ekonomikus, 2008, pp. 246–251, 352 p. (Library of «Economic school», issue 42). ISBN 978-5-903816-01-9 [in Russian].
 5. Vikhansky O.S. Strategicheskoe upravlenie [Strategic management]. M.: Izd-vo MGU, 1995 [in Russian].
 6. Daugavet O.K., Romanovsky I.V. O deyatel’nosti i rabotakh L.V. Kantorovicha v oblasti programmirovaniya [On the activities and works of L.V. Kantorovich in the field of programming]. Zhurnal Novoi ekonomicheskoi assotsiatsii [Journal of the New Economic Association]. M., 2012, no. 1 (13), pp. 185–190. ISSN 2221-2264 [in Russian].
 7. Drucker P. Klassicheskie raboty po menedzhmentu. Perevod s angliiskogo [Classical works on management. English translation]. M.: Yunaited press, 2010 [in Russian].
 8. Zub A.T. Strategicheskii menedzhment. Teoriya i praktika [Strategic management. Theory and practice]. M.: Aspekt Press, 2002, 415 p. [in Russian].
 9. Kleiner G.B. Strategiya predpriyatiya [Strategy of an enterprise]. M.: Delo, 2008, 568 p. [in Russian].
 10. Franзois Quesnay, Nikitin S.M. Kvarner–Kongur [Kvarner–Kongur]. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1973 (Great Soviet Encyclopedia: [in 30 vols.]. A.M. Prokhorov (Ed.); 1969–1978, Vol. 12) [in Russian].
 11. Lopatnikov L.I. Ekonomiko-matematicheskii slovar’ [Economics and mathematics dictionary]. M.: Ekonomikus, 2008, pp. 246–251, 352 p. [in Russian].
 12. McConnell C., Brue S. Ekonomiks. Perevod s angliiskogo [Economics. English translation]. M.: Infra-M, 1999 [in Russian].
 13. Pareto V., Dobronravov I.S., Latinskii I.T. Otomi—Plastyr’ [Otomi—Plaster]. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1975. (Great Soviet encyclopedia: [in 30 vols.]. A.M. Prokhorov (Ed.), 1969–1978, Vol. 19) [in Russian].
 14. Porter M. Konkurentnoe preimushchestvo: Kak dostich’ vysokogo rezul’tata i obespechit’ ego ustoichivost’. Per. s angl. [Competitive advantage: How to achieve high results and ensure its stability. Translation from English]. M.: Al’pina Biznes Buks, 2005, 715 p. [in Russian].
 15. Platov O.K. Analiz tekhnicheskogo urovnya produktsii i proizvodstva: ucheb. posobie [Analysis of the technical level of production and production: textbook]. Yaroslavl: YaGTU, 1995, 100 p. [in Russian].
 16. Solodkaya M.S. Nadezhnost’, effektivnost’, kachestvo sistem upravleniya [Reliability, efficiency, quality of control systems]. Teoreticheskii filosofskii zhurnal «Credo» [Theoretical philosophical journal «Credo»], 1999, no. 5 (17).
 17. Tyukavkin I.N. Razvitie effektivnosti funktsionirovaniya mashinostroitel’nykh predpriyatii na osnove
 18. informatizatsii: diss. na soiskanie uchenoi stepeni kand. ekon. nauk [Development of efficiency of machine-building enterprises on the basis of informatization: Candidate’s of Economic Sciences thesis]. Penza, 2015, p. [in Russian].
 19. Sheremet A.D. Kompleksnyi analiz khozyaistvennoi deyatel’nosti: uchebnik [Comprehensive analysis of economic activity: textbook]. M.: Infra-M, 2011. 415 p. [in Russian].
 20. Emerson G. Dvenadtsat’ printsipov proizvoditel’nosti [Twelve principles of performance]. M.: Ekonomika, 1992, 224 p. [in Russian].

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2019 Анастасия Васильевна Макрачева

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies