SOCIO-ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE FORMATION OF THE SYSTEM OF THE PERSONNEL RESERVE OF THE TEACHING STAFF IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF HIGHER EDUCATION


Cite item

Abstract

This article provides an analysis of the socio-economic efficiency of formation of the system of personnel reserve of the University, thereby proving the necessity of its implementation in educational organizations of higher education.

About the authors

O. V. Novoselova

Department of Human Resource Management, Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru

N. V. Solovova

Department of Human Resource Management, Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

Email: morenov.sv@ssau.ru

References

  1. Bovin A.A., Cherednikova L.E., Yakimovich V.A. Upravleniye innovatsiyami v organizatsiyakh: uchebnoye posobiye [Management of innovations in organizations]. M.: Omega-L, 2009, 415 p. [in Russian]
  2. Dranko O.I., Irikov V.A. Metod «zatraty–effektivnost'» kak instrument vybora prioritetnykh proyektov predpriyatiy [The «cos – effectiveness» method as a tool for selecting priority projects of enterprises]. In: Upravlencheskiy uchet [Administrative Accounting], 2011, no. 4, pp. 15–20 [in Russian].
  3. Moskvina O.V. Otsenka ekonomicheskoy i sotsial'noy effektivnosti meropriyatiy po sovershenstvovaniyu sistemy upravleniya personalom: metod. rek.; SibAGS [Evaluation of the economic and social effectiveness of measures to improve the human resource management system]. Novosibirsk: Izd-vo SibAGS, 2011, 42 p. [in Russian].
  4. Novoselova O.V. Upravleniye sistemoy kadrovogo rezerva rukovoditeley v obrazovatel'noy organizatsii [Management of the system of personnel reserve of managers in the educational organization]. In: Obrazovaniye v sovremennom mire: strategicheskiye initsiativy: sb. nauch. tr. vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem (Samara, 14 aprelya 2017 g.), otv. red. T.I. Rudneva [Education in the modern world: strategic initiatives: coll. sci. tr. All-Russian scientific and methodological conference with international participation (Samara,
  5. April 14, , otv. ed. T.I. Rudneva]. Samara: OOO «Nauchno-tekhnicheskiy tsentr», 2017, pp. 410–415 [in Russian].
  6. Novoselova O.V. Upravleniye kadrovym rezervom rukovoditeley kak sposob upravleniya organizatsiyey [Managing the personnel reserve of managers as a way to manage the organization]. In: Aktual'nyye voprosy kadrovogo i obrazovatel'nogo menedzhmenta: sbornik nauchnykh trudov, otv. red. N.V. Solovova [Actual issues of personnel and educational management: a collection of scientific papers, otv. ed. N.V. Solovova]. Samara: Pechatnyy Dom «DSM», 2017, pp. 126–131 [in Russian].
  7. Solovova N.V. Professional'naya deyatel'nost' metodista vuza [Professional activity of the methodologist of the university]. In: Vestnik SamGU [Vestnik of Samara State University], 2010, no. 3 (77), pp. 202–206 [in Russian].
  8. Solovova N.V. Upravleniye metodicheskoy rabotoy vuza v usloviyakh realizatsii innovatsionnykh metodicheskikh zadach: monografiya [Management of the methodical work of the university in the conditions of implementation of innovative methodological tasks: monograph]. Samara: Samarskiy universitet, 2012, 548 p. [in Russian].

Copyright (c) 2018 О. В. Новоселова, Н. В. Соловова

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies