REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES AS THE TOOL OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES


Cite item

Abstract

The article author's definition of business processes and structural organization of the business process. The author proposes to unify the analysis of the reengineering of business processes of enterprises generalized system of business processes and indicators to assess their effectiveness. Given aggregated indicators of the effectiveness of reengineering of business processes. The formed mathematical model for the quantitative assessment of the results of reengineering of business processes.

About the authors

V. Yu. Anisimova

Department of Economics of Innovations, Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru

T. N. Shatalova

Department of Economics of Innovations, Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

Email: morenov.sv@ssau.ru

References

  1. Anisimova V.Yu. Analiz funktsionirovaniya mashinostroyeniya Samarskoy oblasti: sostoyaniye i dinamika razvitiya [Analysis of the functioning of mechanical engineering in the Samara region: state and development dynamics]. In: Teoretiko-metodologicheskiye i prakticheskiye problemy integratsii, diversifikatsii i modernizatsii regional'nykh promyshlennykh kompleksov: sb. materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakt. konf., pod obshch.red. N.M. Tyukavkina [Theoretical, methodological and practical problems of integration, diversification and modernization of regional industrial complexes: Sat. materials of the International Scientific and Practical Conference. Ed. by N.M. Tyukavkin]. Samara: ANO «Izdatel'stvo SNTS», 2017, pp. 16–20 [in Russian].
  2. Vil'chinskiy M.Yu. Reinzhiniring biznes-protsessov pri vnedrenii innovatsionnoy tekhnologii na metallurgicheskom predpriyatii: magisterskaya dis. [Reengineering of business processes in the implementation of innovative technology at a metallurgical enterprise: Master's degree]. Ekaterinburg, 2014, 119 p. [in Russian].
  3. Moiseyenko E.V., Lavrushina E.G., Kasatkina M.A. Informatsionnyye tekhnologii v ekonomike: ucheb. posobiye [Information Technologies in Economics: textbook]. M.: KNORUS, 2012 [in Russian].
  4. Oykhman E.G., Popov E.V. Reinzhiniring biznesa: reinzhiniring organizatsiy i informatsionnyye tekhnologii [Business reengineering: reengineering organizations and information technology]. M.: Finansy i statistika, 1997, 336 p. [in Russian].
  5. Solov'yev V.I. Ekonomiko-matematicheskoye modelirovaniye rynka programmnogo obespecheniya [Economic and mathematical modeling of the software market]. M.: Vega-Info, 2009, 176 p. [in Russian].

Copyright (c) 2018 В. Ю. Анисимова, Т. Н. Шаталова

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies