INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF THE FINANCIAL STRATEGY OF AUTOMOTIVE ENTERPRISES


Cite item

Full Text

Abstract

The article proposes the systematization of factors affecting the formation of the financial strategy of industrial enterprises, according to four groupings: functional, organizational, innovative, investment. When developing the financial strategy of an automobile manufacturing enterprise, it is expedient to single out the main directions of its development and, accordingly, the sub-sections of the strategy. The main provisions of the main financial strategy of an automobile manufacturing enterprise should be directed and specified in certain target strategic norms and norms. The process of forming a financial strategy of an automobile manufacturing enterprise is the development of a system of certain managerial decisions that ensure the evaluation, preparation and implementation of a comprehensive strategic development program for the company.

About the authors

E. S. Podbornova

Department of Economics of Innovations, Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru

References

  1. Postanovleniye Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii ot 2 avgusta 2010 g. № 588 «Ob utverzhdenii poryadka razrabotki, realizatsii i otsenki effektivnosti gosudarstvennykh programm Rossiyskoy Federatsii» [Resolution of the Government of the Russian Federation of August 2, 2010, No. 588 «On Approving the Procedure for the Development, Implementation and Evaluation of the Effectiveness of State Programs of the Russian Federation»].
  2. Bulava I.V. Vybor i realizatsii strategii razvitiya predpriyatiya [Selection and implementation of the enterprise development strategy]. In: Problemy innovatsionnogo razvitiya predpriyatiy oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii: sb. nauch. tr. CH. 1. Metodologiya upravleniya innovatsionnym razvitiyem predpriyatiy v usloviyakh transformatsii rossiyskoy ekonomiki [Problems of innovative development of enterprises of the Russian defense-industrial complex: coll. sci. tr. Part 1. Methodology of management of innovative development of enterprises in the transformation of the Russian economy]. Ed. by. Ye.I. Belov. M.: Voyenizdat, 2007. 70 p.
  3. Vilenskiy P.L., Livshits V.N., Orlova Ye.R., Smolyak S.L. Otsenka effektivnosti investitsionnykh proyektov [Evaluation of the effectiveness of investment projects]. M.: Delo, 1998. 832 p.
  4. Popov Ye.V., Konovalov A.A. Model' optimizatsii izderzhek poiska informatsii [Model for optimizing the costs of information retrieval. In: Problemy upravleniya [Control problems], 2008, no. 3, pp. 69–72.
  5. Sarayev A.L. K teorii izderzhek promyshlennykh predpriyatiy [To the theory of costs of industrial enterprises]. In: Sovremennyye tendentsii v ekonomike i upravlenii: novyy vzglyad: sb. materialov XII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. CH. 2 [Modern trends in economics and management: a new view: Sat. materials of the XII International Scientific and Practical Conference. Part 2]. Ed by. S.S. Chernov. Novosibirsk: Izdatel'stvo NGTU, 2011. P 213–222.
  6. Anisimova V.YU., Bashkan Ye.A., Belyayeva M.G., Duplyakin V.M., Kashirina M.V., Kurnosova Ye.A., Osmankin N.N., Prytkova N.I., Rostova Ye.P., Tyukavkin N.M., Khmeleva G.A., Chertykovtsev V.K. Sovremennaya paradigma upravleniya innovatsiyami: teoriya, metodologiya, modelirovaniye i praktika: monografiya [The modern paradigm of innovation management: theory, methodology, modeling and practice]. Ed. by. N.M. Tyukavkin. Samara, 2016.
  7. Tyukavkin N.M. Kontseptsiya formirovaniya strategii ustoychivogo razvitiya [The concept of forming a strategy for sustainable development]. In: Osnovy ekonomiki, upravleniya i prava [Fundamentals of Economics, Management and Law], 2013, no. 3 (8), pp. 93–97.
  8. Tyukavkin N.M. Zarplata kak element ekonomiki [Salary as an element of the economy]. In: Zhurnal ekonomicheskoy teorii [Journal of Economic Theory], 2008, no. 3, pp. 140–144.
  9. Khmeleva G.A., Tyukavkin N.M. Sovremennyye metodicheskiye podkhody k otsenke innovatsionnogo razvitiya regionov [Modern methodical approaches to the assessment of innovative development of regions]. In: Vestnik Samarskogo munitsipal'nogo instituta upravleniya [Bulletin of the Samara Municipal Management Institute], 2016, no. 2, pp. 18–26.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2018 Vestnik of Samara University. Economics and Management

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies