MODEL OF THE DRIFT-DIFFUSION TRANSPORT OF CHARGE CARRIERS CONSIDERING RECOMBINATION IN LAYERS WITH FRACTAL STRUCTURE


Cite item

Abstract

A study model of the drift-diffusion transport of charge carriers in the layers of fractal structure taking into account the process of recombination of charge carriers. In the closed form solutions are found model equations.

About the authors

M. O. Mamchuev

Institute of Applied Mathematics and Automation

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru
Russian Federation

References

 1. Nakhushev A.M. Drobnoe ischislenie i ego primenenie . M.: Fizmatlit, 2003, 272 p. .
 2. Uchaikin V.V. Metod drobnykh proizvodnykh . Ulyanovsk: Artishok, 2008, 512 p. .
 3. Arkhincheev V.E. O relaksatsii zariada fraktal’nykh strukturakh . Pis’ma v ZhETF , 1990, Vol. 52, Issue 7, pp. 1007–1009. Available at: http://www.jetpletters.ac.ru/ps/267/article_4379.pdf .
 4. Nigmatullin R.R. Drobnyi integral i ego fizicheskaia interpretatsiia . TMF , 1992, Vol. 90, no. 2, pp. 354–367. Available at:
 5. http://mi.mathnet.ru/tmf5547 .
 6. Chukbar K.V. Stokhasticheskii perenos i drobnye proizvodnye . ZhETF , 1995, Vol. 108, no. 5 (11), pp. 1875–1884 .
 7. Archincheev V.E. O dreife pri sluchainom bluzhdanii po samopodobnym klasteram . ZhETF , 1999, Vol. 115, no. 3, pp. 1016–1023. Available at: http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_115_1016.pdf .
 8. Archincheev V.E. Sluchainoe bluzhdanie po ierarkhicheskim grebeshkovym strukturam . ZhETF , 1999, Vol. 115, no. 4, pp. 1285–1296. Available at:http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_115_1285.pdf .
 9. Sibatov R.T., Uchaikin V.V. Drobno-differentsial’nyi podkhod k opisaniiu dispersionnogo perenosa v poluprovodnikakh . UFN , 2009, Vol. 179, no. 10, pp. 1079–1104. DOI:
 10. https://doi.org/10.3367/UFNr.0179.200910c.1079 .
 11. Rekhviashvili S.Sh., Mamchuev Murat O., Mamchuev Mukhtar O. Model’ diffuzionno-dreifovogo transporta nositelei zariada v sloiakh s fraktal’noi strukturoi . FTT , 2016, Vol. 58, no. 4. Available at: https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/42870. .
 12. Mamchuev Mukhtar O. K voprosu o primenenii drobnogo integrodifferentsirovaniia v modelirovanii diffuzionnodreifovogo
 13. transporta nositelei zariada v sloiakh s fraktal’noi strukturoi . Izvestiia KBNTs RAN , 2016, no. 4 (72), pp. 20–27. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=26602895 .
 14. Mamchuev Murat O. Kraevye zadachi dlia uravnenii i sistem uravnenii s chastnymi proizvodnymi drobnogo poriadka . Nalchik: Izd-vo KBNTs RAN, 2013, 200 p. .

Copyright (c) 2018 М. О. Мамчуев

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies