AUTOMATING THE PROCESS OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES


Cite item

Abstract

Digitalization of business is the key to the successful operation of industrial enterprises in the new economy. The article discusses the possibility of automating the management process based on the optimization of workflow in order to increase the efficiency of interaction between departments and increase the effectiveness of their performance.

About the authors

Vera Ansarovna Vasyaycheva

Samara National Research University

Author for correspondence.
Email: lioner97@mail.ru

Marina Evgenievna Tsibareva

Samara National Research University

Email: lioner97@mail.ru

References

 1. Sakhabieva G.A., Vasyaycheva V.A. Analiz otrasli transportnogo mashinostroeniia RF [Analysis of transport engineering industry of the Russian Federation]. Vestnik Samarskogo munitsipal’nogo instituta upravleniia [Bulletin of Samara Municipal Institute of Management], 2015, no. 2, pp. 81–93 [in Russian].
 2. Vasyaycheva V.A. Issledovanie problem razvitiia rynka truda na primere Samarskoi oblasti [Research of labor market development problems on the example of the Samara Region]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Ekonomika i upravlenie [Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management], 2018, no. 1, pp. 123–128 [in Russian].
 3. Vasyaycheva V.A. Povyshenie urovnia konkurentosposobnosti predpriiatii transportnogo mashinostroeniia na
 4. osnove upravleniia innovatsionnymi proektami: monografiia [Increasing the level of competitiveness of transport engineering enterprises on the basis of innovation projects management: monograph]. Samara: Samar. gumanit. akad., 2017, p. [in Russian].
 5. Vasiaicheva V.A. Problemy i perspektivy integratsii promyshlennogo kompleksa Samarskoi oblasti [Problems and prospects of integration of the industrial complex of the Samara Region]. In: Innovatsionnye protsessy v formirovanii integrirovannykh struktur regional’nykh promyshlennykh kompleksov Povolzh’ia: sbornik materialov mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Innovative processes in the formation of integrated structures of regional industrial complexes of the Volga Region: collection of materials of the international reseach and practical conference], Samara, 2017, pp. 38–45 [in Russian].
 6. Sakhabieva G.A., Sakhabiev V.A. K voprosu ob ustoichivom razvitii biznes-protsessov [On the issue of sustainable development of business processes]. Upravlencheskii uchet [Management accounting], 2016, no. 7, pp. 46–51 [in Russian].
 7. Vasyaycheva V.A. Osnovopolagaiushchie faktory konkurentosposobnosti otechestvennoi promyshlennosti [Fundamental factors of the competitiveness of domestic industry]. Upravlencheskii uchet [Management accounting], 2016, no. 6, pp. 10–17 [in Russian].
 8. Sakhabiev V.A. Optimizatsiia urovnia effektivnosti sotrudnichestva pri vybore biznes-partnera [Optimization of the level of efficiency of cooperation in choosing a business partner]. Matematika, ekonomika i upravlenie [Mathematics, Economics and Management], 2015, Vol. 1, no. 1, pp. 70–73 [in Russian].
 9. Vasyaycheva V.A., Sakhabiev V.A., Sakhabieva G.A. Ob odnom primenenii matematicheskikh metodov v ekonomike [On one application of mathematical methods in economics]. Osnovy ekonomiki, upravleniia i prava [Fundamentals of Economics, Management and Law], 2014, no. 2 (14), pp. 96–99 [in Russian].
 10. Ivanenko L.V., Sakhabiev V.A. Issledovanie modeli regional’nogo megaklastera [Research of the regional megacluster model]. Ekonomicheskie nauki [Economic sciences], 2009, no. 51, pp. 286–290 [in Russian].
 11. Vasyaycheva V.A. Teoretiko-metodicheskie voprosy upravleniia konkurentosposobnost’iu promyshlennykh predpriiatii: monografiia [Theoretical and methodical issues of management of competitiveness of industrial enterprises: monograph]. Samara: Izd-vo «Samarskii universitet», 2016, 160 p. [in Russian].
 12. Saraev L.A., Sakhabiev V.A. Vliianie razvitiia plasticheskikh deformatsii v komponentakh na makroskopicheskoe uprochnenie uprugoplasticheskikh kompozitov [Influence of development of plastic deformations in components on macroscopic hardening of elastoplastic composites]. Vestnik Permskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Matematicheskoe modelirovanie sistem i protsessov [PNRPU Mechanics Bulletin], 1996, no. 4, pp. 83–87 [in Russian].
 13. Sakhabiev V.A. O povyshenii effektivnosti regional’noi ekonomiki [About increase of efficiency of regional economy]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. [Vestnik of Samara State University. 2015, no. 9–2 (131), pp. 84–89 [in Russian].
 14. Vasyaycheva V.A., Sakhabiev V.A., Sakhabieva G.A. O podkhodakh k upravleniiu konkurentosposobnost’iu promyshlennykh predpriiatii [About approaches to management of competitiveness of industrial enterprises]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Vestnik of Samara State University of Economics], 2014, no. 4, p. 16 [in Russian].
 15. Sakhabieva G.A. Upravlenie investitsionnoi deiatel’nost’iu predpriiatiia [Management of investment activity of an enterprise]. Upravlencheskii uchet [Management accounting], 2017, no. 2, pp. 98–106 [in Russian].
 16. Vasyaycheva V.A. Issledovanie problem razvitiia rynka truda na primere Samarskoi oblasti [Research of labor market development problems on the example of the Samara Region]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Ekonomika i upravlenie [Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management], 2018, no. 1, pp. 123–128 [in Russian].
 17. Sakhabiev V.A., Sakhabieva G.A., Vasyaycheva V.A. O povyshenii konkurentosposobnosti predpriiatii Samarskoi oblasti na osnove federatsii rabochikh kooperativov regiona [About increase of competitiveness of the enterprises of the Samara Region on the basis of federation of workers of co-operatives of the region]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Samara State University], 2014, no. 4 (115), pp. 120–125 [in Russian].
 18. Vasyaycheva V.A. Prognozirovanie urovnia konkurentosposobnosti promyshlennogo predpriiatiia [Forecasting of the level of competitiveness of an industrial enterprise]. Upravlencheskii uchet [Management accounting], 2017, no. 1, pp. 11–18 [in Russian].
 19. Sakhabieva G.A. 3.8. Skoring kak sposob snizheniia kreditnogo riska [3.8. Scoring as a way to reduce credit risk].
 20. Audit i finansovyi analiz [Audit and financial analysis], 2017, no. 2, pp. 125–[in Russian].

Copyright (c) 2018 Вера Ансаровна Васяйчева, Марина Евгеньевна Цибарева

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies