THE STUDY OF DEPENDENCE OF INDICATORS CHARACTERIZING THE ROAD TRANSPORT ACCIDENTS OF AREAS OF THE SAMARA REGION BY MEANS OF CLUSTER ANALYSIS


Cite item

Abstract

The article gives an assessment of road accidents, the fulfillment of which contributed to the unsatisfactory conditions of maintenance and arrangement of the street-road network in 33 districts of the Samara region of cluster analysis methods.

About the authors

E. N. Bаrysheva

Department of Mathematics and Business Informatics, Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru

References

  1. EMISS Gosudarstvennaya statistika [UIIS State statistics] [Electronic resource]. Retrieved from: https://fedstat.ru (accessed: 10.07.2017) [in Russian].
  2. Pokazateli sostoyaniya bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya [Indicators of the state of road safety] [Electronic resource]. Retrieved from: http://stat.gibdd.ru (accessed: 5.07.2017) [in Russian].
  3. Territorial'nyy organ Federal'noy sluzhby gosudarstvennoy statistiki po Samarskoy oblasti ( SAMARASTAT) [The territorial body of the Federal State Statistics Service for the Samara Region (SAMARASTAT)] [Electronic resource]. Retrieved from: http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru//statistics/population (accessed: 30.06.2017) [in Russian].
  4. Pravitel'stvo Samarskoy oblasti [Site of the Government of the Samara Region] [Electronic resource]. URL: http://www.samregion.ru/economy/infrastructure/roads (accessed: 03.07.2017) [in Russian].
  5. GAI [Electronic resource]. Retrieved from: http://www.1gai.ru/autonews/518132-gibdd-obnarodovala-statistiku-dtp-za-2016-god.html (accessed: 10.07.2017) [in Russian].
  6. Barysheva E.N., Nikishov V.N. Modeli otsenki finansovykh pokazateley s uchetom ikh stokhastichnosti I khaotichnosti. [Models for estimating financial indicators taking into account their stochasticity and randomness]. In: Vestnik Samarskogogosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Samara State University], 2012, no. 4 (95), pp.115–126 [in Russian].
  7. Barysheva E.N., Saraev A.L., Tyukavkin N.M. Dinamicheskaya model' zapazdyvaniya endogennykh i ekzogennykh investitsiy v osvoyeniye kapitalovlozheniy v proizvodstvennoye predpriyatiye [Dynamic model of the delay of endogenous and exogenous investments in the development of capital investments in a production enterprise]. in: Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Samara State University]. Series «Economics and management», 2015, no. 9/1 (131), pp. 245–251 [in Russian].
  8. Barysheva E.N., Issledovaniye napravleniy razvitiya konkurentosposobnosti aerokosmicheskikh klasterov [Research of directions of development of competitiveness of aerospace clusters]. In: Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Samara State University]. Series «Economics and management», 2015, no. 9/2 (131), pp. 251–261 [in Russian].
  9. Soshnikova L.A., Tamashevich V.N. Mnogomernyy statisticheskiy analiz v ekonomike [Multidimensional statistical analysis in the economy]. М.:YUNITI, 2007 [in Russian].

Copyright (c) 2018 Vestnik of Samara University. Economics and Management

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies