PROCESS OF MANAGERIAL DECISION-MAКING AND ANALYSIS OF PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF SYSTEMS OF APPROVAL AND MANAGERIAL DECISION-MAKING ON THE LEVEL OF E-REGION


Cite item

Full Text

Abstract

This article analyzes the process of managerial decision-maкing with the use of the system of acceptance and approval of managerial decisions on the regional level. In this article the prospects of application of decision-support system on the level of e-region are analyzed. Relevance of application of these technologies taкing into consideration all the latest trends in the development of e-Government as in Russia and in the rest of the world is determined.

About the authors

R. A. Logua

the Dept. of Economics, Samara State Nayanova Academy, Samara, 443001, Russian Federation.

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru

A. S. Balyuкov

the Dept. of Electrodynamics and Antennae, Povolzhsкiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara, 443010, Russian Federation.

Email: morenov.sv@ssau.ru

V. A. Ruzhnikov

the Dept. of Electrodynamics and Antennae, Povolzhsкiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara, 443010, Russian Federation.

Email: morenov.sv@ssau.ru

References

 1. Kontseptsiya razvitiya rynka telekommunikatsionnykh uslug v Rossiyskoy Federatsii. [The concept of development of telecommunications industry in the Russian Federation] (n.d.). URL: http://www.provider.net.ru/law.other.02.php. (in Russ.)
 2. Federal’naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Federal State Statistics Service] (n.d.). URL: http://www.gks.ru. (in Russ.)
 3. ITU – Veren ideye soyedinit’ mir [ITU – Committed to connecting the world] (n.d.). URL: http://www.itu.int. (in Russ.)
 4. Internet World Stats [Internet World Stats] (n.d.). URL: http://www. internetworldstats.com.
 5. Trubnikov D.A., Trubnikova E.I. (2010) Institutionalnye osobennosti infocommunicationnoy otrasli RF. [Institutional features of infocommunicational industry of Russia]. SamNC RAN. (in Russ.)
 6. Trubnikov D.A. (2009) Institutsional’nyi podkhod k otsenke izderzhek telekommunikatsionnykh kompanii [Institutional approach to the assessment of costs of telecommunications companies]. Prostranstvo economicus [Terra economicus], no. 2, part 2, pp. 167-171. (in Russ.)
 7. Dinozavry ot telekoma dolzhny umeret’ [Dinosaurs from telecom to die]. (n.d.). URL: http://nag.ru/2009/0620/0620.shtml. (in Russ.)
 8. Trubnikova E.I. (2014) [Innovation of the shadow economy in Russia]. Infokommunikatsionnye tekhnologii [Information and Communication Technologies], no. 1, pp. 77–92. (in Russ.)
 9. Trubnikova E.I. (2013) Tenevye skhemy v ekonomike sovremennoi Rossii [Shady schemes in modern Russian economy]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia «Ekonomika i upravlenie» [Vestnik of Samara State University. Series «Economics and Management»], no. 10 (111), pp. 213–218. (in Russ.)
 10. Trubnikov D.A., Trubnikova E.I. (2012) Effektivnost’ ispol’zovaniia instrumentov intellektual’nogo prava: nuzhny li Rossii chuzhie «golubye okeany»? [Efficiency of the use of the intellectual right tools: do we need Russian foreign «blue oceans»?]. Infokommunikatsionnye tekhnologii [Information and Communication Technologies], no. 1, pp. 102–112. (in Russ.)
 11. Trubnikova E. (2012) WiMax i LTE: ctrategicheski perelomnyi moment Intel [WiMax and LTE: The strategic turning point Intel]. Infokommunikatsionnye tekhnologii [Information and Communication Technologies], no. 1, pp. 61–65. (in Russ.)
 12. Trubnikova E.I. (2011) Promyshlennoe proizvodstvo v usloviiakh transformatsionnykh protsessov [Industrial production in the transformation processes]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia «Ekonomika i upravlenie» [Vestnik of Samara State University. Series «Economics and Management»], no. 6 (87), pp.143–148. (in Russ.)
 13. Trubnikova E.I. (2013) Transformatsionnye protsessy v vysokotekhnologichnykh otrasliakh RF [Transformation processes in high-tech sectors of the Russian Federation]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia «Ekonomika i upravlenie» [Vestnik of Samara State University. Series «Economics and Management»], no. 4 (105), pp. 64–68. (in Russ.)
 14. Trubnikov D.A., Trubnikova E.I. Efficient Use of «Intellectual Rights» in a Resource- Based Economy, Journal of Entrepreneurship & Innovation. University of Ruse, Bulgaria. Issue 4, year IV, November, 2012. p. 31–37.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2018 Vestnik of Samara University. Economics and Management

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies