SUBJECT COMPOSITION OF RELATIONS ARISING WHEN USING GENOME INFORMATION


Cite item

Abstract

The article deals with the problems of determining the subject composition of legal relations arising from genomic information. It is emphasized that the basic act in this area is the law on personal data, containing general provisions on the subject composition, its legal status and operations in which it is involved. The author concludes that in the absence of special regulation it will be necessary to operate with the general terminology and proceed from the status of participants in relations arising about genomic information enshrined in the law on personal data. The indirect use of genomic information is analyzed, in particular, within the framework of the information base functioning. The author raises the question of the need to give genomic information a special status within the framework of the law on personal data, which would allow to introduce a uniform terminology in relation to the subjects of relations arising from its use.

About the authors

E. S. Kryukova

Department of Civil and Business Law, Samara National Research University

Author for correspondence.
Email: grigorjewa.katerina@yandex.ru
Russian Federation

References

  1. Saveliev A. I. Elektronnaya kommertsiya v Rossii i za rubezhom: pravovoe regulirovanie. 2-e izdanie [Electronic commerce in Russia and abroad: legal regulation. 2nd edition]. M.: Statut, 2016, 640 p. Available at: https://freedocs.xyz/pdf-461130396 [in Russian].
  2. Chereshnev V. A. Sostoyanie i perspektivy razvitiya biomeditsinskikh kletochnykh tekhnologii v Rossii [State and prospects of development of biomedical cell technologies in Russia]. In: Voprosy pravovogo obespecheniya nauchno-tekhnicheskoi i innovatsionnoi deyatel’nosti. Informatsionno-analiticheskii sbornik po materialam parlamentskikh slushanii i kruglykh stolov Komiteta Gosudarstvennoi Dumy po nauke i naukoemkim tekhnologiyam [Issues of legal support of scientifi c, technical and innovation activities. Information and analytical collection on the materials of parliamentary hearings and round tables of the State Duma Committee on Science and High Technologies]. M., 2012, pp. 85–86. Available at: http://www.gosduma.net/analytics/publication-of-legaldepartment/2012/Nauka2012.pdf [in Russian].
  3. Ruzanova V. D., Borodin S. S. Kommertsializatsiya rezul’tatov genomnykh issledovanii posredstvom organizatsii malykh innovatsionnykh predpriyatii [Commercialization of genomic research results through the organization of small innovative enterprises]. In: Aktual’nye problemy predprinimatel’skogo, korporativnogo, ekologicheskogo i trudovogo prava: monografi ya: v 2 t. T. II. Otv. red. S. D. Mogilevskii, Yu. G. Leskova, O. A. Zolotova, O. V. Sushkova [Topical issues of business, corporate, environmental and labor law: monograph: in 2 vols. Vol. II. S. D. Mogilevsky, Yu. G. Leskov, O. A. Zolotov, O. V. Sushkov (Eds.)]. M.: RG-Press, 2019, pp. 271–278 [in Russian].
  4. Muzychenko P. B. Aktual’nye problemy teorii i praktiki identifikatsii lichnosti [Actual problems of the theory and practice of identifi cation]. Rossiiskaya yustitsiya [Russian Justitia], 2014, no. 9, pp. 49–52. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=21961892 [in Russian].
  5. Romanovskii G. B. Konstitutsionnaya pravosub”ektnost’ grazhdan v usloviyakh genomnoy meditsiny [Constitutional Status of Citizens in the Context of Genomic Medicine]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki [Perm University Herald. JuridicalSciences], 2017, Issue 37, pp. 260– 271. doi: 10.17072/1995-4190- 2017-37-260-271 [in Russian].
  6. Romanovsky G. B. Pravovoe regulirovanie meditsinskikh innovatsionnykh tekhnologii v Rossiiskoi Federatsii: problemy i perspektivy [Legal regulation of innovative medical technologies in the Russian Federation: problems and prospects]. Rossiiskaya yustitsiya [Russian Justitia], 2016, no. 10, pp. 59–62. Available at: http://lawinfo.ru/catalog/contents-2016/ rossijskaja-justicija/10 [in Russian].
  7. Kobzar S. I. Organizatsiya naznacheniya kriminalisticheskikh ekspertiz i ispol’zovanie ikh rezultatov v rassledovanii prestuplenii: uchebnoe posobie [The organization of an appointment of forensic examinations and the use of their results in the investigation of crimes: tutorial]. Lugansk: RIO LGUVD, 2007, 256 p. [in Russian].
  8. Vladimirov V. Yu., Gorbulinskaya I. N., Kubitovich S. N. K voprosu o bezopasnosti genomnoi informatsii [The issue of genomic data security]. Biosfera [Biosphere], 2018, Vol. 10, no. 2, pp. 42–43. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=34959586 [in Russian].
  9. Amelin R. V. O pravovom statuse pol’zovatelei gosudarstvennykh informatsionnykh sistem [On the legal status of users of state information systems]. Administrativnoe i munitsipal’noe pravo [Administrative and Municipal Law], 2016, no. 5, pp. 454–461. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=26183162 [in Russian].
  10. Kommentarii k Federal’nomu zakonu ot 3 dekabrya 2008 g. № 242-FZ «O gosudarstvennoi genomnoi registratsii v Rossiiskoi Federatsii» (postateinyi) (otv. red. E. N. Kholopova) (Podgotovlen dlya sistemy Konsul’tantPlyus, 2016) [Commentary to the Federal Law as of December 3, 2008 No. 242-FZ «On State Genomic Registration in the Russian Federation» (itemized) (E. N. Kholopova (Ed.)) (Prepared for Consultant Plus System, 2016)]. Available at: http:// www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=C MB&n=18338#07883226757700657 [in Russian].

Copyright (c) 2019 Е. С. Крюкова

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies