К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

М. В. Голдобина

Аннотация


В статье рассматриваются факторы влияния на информатизацию субъектов эко-
номики региона, в частности внешние факторы регионального развития и внутренние факторы организаций и предприятий, выступающих заказчиками информатизации.


Ключ. слова


факторы влияния, информатизация, экономика, регион, инфор- мационное общество, субъекты экономики, функциональные факторы, структурные факторы, модернизация, управление

Полный текст:

PDF

Список литературы

1. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v otsial'noekonomicheskikh protsessakh rossiiskoi ekonomiki: monografiia / Agaeva L.K., Anisimova V.Iu., Bezlepkina N.V., Gar'kina N.G., Goman I.V., Gorchakova E.V., Isupov A.M., Kaziaikina S.A., Kashirina M.V., Kononova E.N., Kurnosova E.A., Mokina L.S., Murugova Iu.I., Nadein N.V., Nevzorov O.Iu., Podbornova E.S., Prytkova N.I., Saraev L.A., Strizhkov A.A., Tatarskikh B.Ia. i dr. [Agaeva L.K., Anisimova V.Yu., Bezlepkina N.V., Garkina N.G., Goman I.V., Gorchakova E.V., Isupov A.M., Kazyaikina S.A., Kashirina M.V., Kononova E.N., Kurnosova E.A., Mokina L.S., Murugova Yu.I., Nadein N.V., Nevzorov O.Yu., Podbornova E.S., Prytkova N.I., Saraev L.A., Strizhkov
A.A., Tatarskikh B.Ya. et al. Public-Private Partnership in socio-economic processes of Russian economics: monograph]. Samara, 2015 [in Russian].
2. Razvitie promyshlennykh kompleksov Rossii v usloviiakh vyzovov XXI veka: monografiia / Agaeva L.K., Anisimova V.Iu., Bezlepkina N.V., Vasiaicheva V.A., Manukian M.M., Arisova M.B., Kononova E.N., Tiukavkin I.N., Tiukavkin N.M., Skornichenko N.N., Podbornova E.S., Prytkova N.I., Kurnosova E.A., Oruch T.A., Mel'nikov M.A., Nevzorov O.Iu., Mokina L.S., Goman I.V., Goman K.I., Gar'kina N.G. i dr. [Agaeva L.K., Anisimova V.Yu.,
Bezlepkina N.V., Vasyaycheva V.A., Manukyan M.M., Arisova M.B., Kononova E.N., Tyukavkin I.N., Tyukavkin N.M., Skornichenko N.N., Podbornova E.S., Prytkova N.I., Kurnosova E.A., Oruch T.A., Melnikov M.A., Nevzorov O.Yu., Mokina L.S., Goman I.V., Goman K.I., Garkina N.G. et al. Development of industrial complexes of Russia inconditions of challenges of the XXI century: monograph]. Samara, 2015 [in Russian].
3. Razvitie sfery uslug v sovremennoi ekonomicheskoi sisteme: monografiia / Agaeva L.K., Arisova M.B., Bashkan E.A., Bezlepkina N.V., Vasil'chuk O.I., Gar'kina N.G., Goldobina M.V., Goman I.V., Kashirina M.V., Kovtunenko
A.V., Kononova E.N., Kurnosova E.A., Manukian M.M., Medvedeva E.V., Mel'nikov M.A., Mokina L.S., Nasakina L.A., Oruch T.A., Prytkova N.I., Skornichenko N.N. i dr. [Agaeva L.K., Arisova M.B., Bashkan E.A., Bezlepkina N.V., Vasil’chuk O.I., Garkina N.G., Goldobina M.V., Goman I.V., М.В. Голдобина К вопросу о факторах влияния на информатизацию субъектов экономики региона 31 Kashirina M.V., Kovtunenko A.V., Kononova E.N., Kurnosova E.A., Manukyan M.M., Medvedeva E.V.,
Melnikov M.A., Mokina L.S., Nasakina L.A., Oruch T.A., Prytkova N.I., Skornichenko N.N. et al. Development of the sphere of services in modern economic system: monograph]. Samara, 2016 [in Russian].
4. Tyukavkin N.M. Informatizatsiia ekonomiki i informatsionnoe obshchestvo [Informatization of economics and information society]. Vestnik Samarskogo
gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Samara State University], 2013, no. 10(101), pp. 139–146 [in Russian]. 5. Tyukavkin N.M. Analiz sovremennykh kontseptsii ustoichivogo razvitiia otraslei ekonomiki v usloviiakh vyzovov
XXI veka [Analysis of modern concepts of sustainable development of branches of economy in conditions of challenges of the XXI century]. In: Dinamicheskie i
strukturnye problemy sovremennoi rossiiskoi ekonomiki. Sbornik nauchnykh statei. Pod redaktsiei N.M. Tiukavkina [Dynamic and structural problems of modern Russian
economy.Collection of scientific papers. N.M. Tyukavkin (Ed.)]. Samara, 2015, pp. 110–123 [in Russian].
6. Tyukavkin N.M. Formirovanie sistemy otsenki innovatsionnoi deiatel'nosti i uslovii effektivnogo upravleniia promyshlennym predpriiatiem [Formation of the system of evaluation of innovation activity and conditions for effective management of an industrial enterprise]. Vestnik Samarskogo munitsipal'nogo instituta upravleniia [Bulletin of Samara Municipal Institute of Management], 2015, no. 4, pp. 49–57 [in
Russian].
7. Tyukavkin N.M. Naukoemkie tekhnologii v razvitii promyshlennykh regional'nykh kompleksov [High technology in the development of industrial regional complexes]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of Samara State University], 2012, no. 7(98), pp. 98–104 [in Russian].

Ссылки

  • Ссылки не определены.