SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY IN THE MANAGEMENT OF TEACHING AND SUPPORT STAFF OF THE UNIVERSITY


Cite item

Abstract

The article provides an analysis of the socio-economic efficiency of management system of teaching and support staff of the University. On the basis of analysis proves the necessity of introduction in practice of the higher school system management this category of employees of educational institutions of higher education.

About the authors

A. M. Sanko

Department of theory and methodology of professional education, Samara National Research University, 34, Moscovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

Author for correspondence.
Email: morenov.sv@ssau.ru

N. V. Solovova

Department of human resource management, Samara National Research University, 34, Moscovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.

Email: morenov.sv@ssau.ru

References

  1. Dranko O.I,. Irikov V.A. Metod «zatraty – effektivnost'» kak instrument vybora prioritetnykh proyektov predpriyatiy [The "cost-effectiveness" method as a tool for selecting priority projects of enterprises]. In: Upravlencheskiy uchet [Management accounting], 2011, no. 4, pp. 15–20 [in Russian].
  2. Moskvina O.V. Otsenka ekonomicheskoy i sotsial'noy effektivnosti meropriyatiy po sovershenstvovaniyu sistemy upravleniya personalom [Evaluation of the economic and social effectiveness of measures to improve the human resource management system]: metod. rekomendatsii . Novosibirsk: Izd-vo SibAGS, 2011. 42 p [in Russian].
  3. Ozernikova T.G., Zhiperina Ye.A. Znacheniye otsenki personala v sisteme vysshego obrazovaniya [The value of staff assessment in the higher education system]. In: Upravleniye chelovecheskimi resursami v usloviyakh modernizatsii ekonomiki: materialy internet-konferentsii chetvertogo Baykal'skogo kadrovogo foruma [Human resources management in the context of economic modernization: materials of the Internet conference of the fourth Baikal personnel forum]. Irkutsk: Baykal'skiy gosudarstvennyy universitet ekonomiki i prava [Baikal State University of Economics and Law], 2012. S. 206–211 [in Russian].
  4. Osipova O.S., Sakharova N.V. Razvitiye uchebno-vspomogatel'nogo personala universitetov kak usloviye formirovaniya initsiativnoy sredy dlya talantlivykh sotrudnikov sovremennogo vuza [Development of teaching and support staff of universities as a condition for the formation of an initiative environment for talented employees of a modern university]. In: Upravleniye talantami i transformatsiya korporativnoy kul'tury: materialy Mezhdunarodnoy konferentsii [Talent management and transformation of corporate culture: materials of the International Conference ], pod red. O.B. Alekseyeva, E.V. Galazhinskogo, A.O. Zotkina. Tomsk, 2016, pp. 118–120 [in Russian].
  5. Reznik S.D., Sazykina O.A., Fomin G.B. Osobennosti i puti optimizatsii sistemy upravleniya vysshim uchebnym zavedeniyem [Features and ways of optimization of the management system of a higher educational institution]. In: Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Vestnik of the Kemerovo State University], 2012, no. 4-1 (52), pp. 313–318 [in Russian].
  6. Rubina M.YU. Rol' sistemy upravleniya personalom vuza v obespechenii kachestva obrazovaniya [The role of the personnel management system in the university in ensuring the quality of education]. In: Ekonomicheskaya nauka i obrazovaniye [Economic Science and Education], 2012, no. 11 (96), pp. 205–210 [in Russian].
  7. San'ko A.M. Kadrovaya strategiya razvitiya uchebno-vspomogatel'nogo personala vuza [Personnel strategy for the development of the teaching and support staff of the university]. In: Aktual'nyye voprosy kadrovogo i obrazovatel'nogo menedzhmenta: sbornik nauchnykh trudov [Actual issues of personnel and educational management: a collection of scientific papers], otv. red. N.V. Solovova. Samara: Pechatnyy Dom «DSM», 2017, pp. 152–155 [in Russian].
  8. Solovova N.V. Professional'naya deyatel'nost' metodista vuza [Professional activity of the methodologist of the university]. In: Vestnik Samarskogo universiteta [Vestnik of samara University], 2010, no. 3 (77), pp.. 202–206 [in Russian].
  9. Solovova N.V. Upravleniye metodicheskoy rabotoy vuza v usloviyakh realizatsii innovatsionnykh metodicheskikh zadach [Management of the methodical work of the university in the conditions of implementation of innovative methodological tasks]: monografiya. Samara: Samarskiy universitet [Samara University], 2012, 548 p. [in Russian].

Copyright (c) 2018 Vestnik of Samara University. Economics and Management

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies